ADRECES

Les classes quedaran repartides entre l'escola de primària Setelsis i l'Escola Municipal de Música. Són 2 edificis que estan a tocar i no es tarda ni 2 minuts en canviar de l’un a l’altre.
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SOLSONA

Pujada del Castellvell, s/n,

2528 Solsona, Lleida

ESCOLA 
SETELSIS

Av. Cardenal Tarancon, 20

2528 Solsona, Lleida

Altres localitzacions d'interès per al curs:
PLAÇA DE LA
BIBLIOTECA

Plaça de Ramon Llumà

RESIDÈNCIA
Hospital Pere Martí Colomés

Plaça de N'Antoni Guitart, 2, 

TEATRE COMARCAL

Vall Fred, 20