SOLSONA SONA

Per omplir el formulari necessitareu tenir a mà la següent informació:

  • Dades de contacte del responsable dels infants: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica.

  • Peça i Llibre que està treballant actualment l'alumne(s).

  • Nom del professor actual de l’alumne/a.

Descompte per a socis

El preu del curs és diferent segons sigueu o no membres d'alguna associació Suzuki.

Descompte per a germans

En cas d'haver inscrit 2 ó més germans al curs, independentment de la modalitat o l’instrument, apliquem un 5% de descompte.

Violí · Cello

Pre-twinkle
Membres de l'AMSC o FEMS

105€ 1 alumne

100€ 2 ó més germans

Pre-twinkle
NO SOCIS
125€ 1 alumne

119€ 2 ó més germans

a partir de Llibre 1
Membres de l'AMSC o FEMS

165€ 1 alumne

157€ 2 ó més germans

a partir de Llibre 1
NO SOCIS
190€ 1 alumne

180€ 2 ó més germans

Piano

Pre-twinkle
Membres de l'AMSC o FEMS

115€ 1 alumne

109€ 2 ó més germans

Pre-twinkle
NO SOCIS
135€ 1 alumne

128€ 2 ó més germans

a partir de Llibre 1
Membres de l'AMSC o FEMS

175€ 1 alumne

166€ 2 ó més germans

a partir de Llibre 1
NO SOCIS
195€ 1 alumne

188€ 2 ó més germans

S.E.C.E.

Nadons
Membres de l'AMSC o FEMS

25€ 1 alumne

24€ 2 ó més germans

Nadons
NO SOCIS
35€ 1 alumne

33€ 2 ó més germans

Oients

Professors observadors
Membres de l'AMSC o FEMS

25€ 1 dia

40€ 2 ó més dies

Professors observadors
NO SOCIS
35€ 1 dia

55€ 2 ó més dies

DRETS D'IMATGE

Omplint la inscripció s’autoritza l’ús d’imatges i vídeos que es puguin recollir durant el curs per part de l’AMSC de les persones esmentades en la inscripció, ja sigui amb finalitats pedagògiques i de divulgació del mètode Suzuki, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMSC.

 

Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar fotografies i vídeos del 3r curs d'estiu de l'AMSC on apareguin o siguin clarament identificables.

PAGAMENT

Un cop enviat el formulari d’inscripció, en pocs dies rebràs un e-mail confirmant les dades de la inscripció, amb l’import,  les dades per realitzar el pagament (transferència bancària), i l’enllaç a un formulari per recollir les dades de la persona que fa el pagament (Nom, DNI i adreça).

És important fer el pagament per formalitzar la inscripció. Un cop feta la transferència, cal que enviïs un justificant del pagament a l’adreça electrònica solsonasona@gmail.com i omplir el formulari per recollir les dades del pagament.

Devolucions

Si un cop pagada la inscripció pels motiu que sigui no podeu assistir al curs, podeu avisar escrivint a solsonasona@gmail.com

 

Es tornarà el 75% de l’import si aviseu abans de l’1 de Juny.

A partir de l’1 de Juny es tornarà només el 40% de l’import que hagueu pagat.